Tìm thấy 122 xe
Audi A8 Long (D5, facelift 2021) 60 TFSI e V6 (462 Hp) PHEV quattro tiptronic 2022
Loại xe: Sedan | Hộp số: automatic | Loại dẫn động: All wheel drive (4x4)
Audi A8L 55 TFSI V6 (340 Hp) MHEV quattro tiptronic 2022 (VN)
Loại xe: Sedan | Hộp số: automatic | Loại dẫn động: All wheel drive (4x4)
Audi A8 Long (D5, facelift 2021) 50 TDI V6 (286 Hp) MHEV quattro tiptronic 2021, 2022
Loại xe: Sedan | Hộp số: automatic | Loại dẫn động: All wheel drive (4x4)
Audi A8 Long (D5, facelift 2021) 55 TFSI V6 (340 Hp) MHEV quattro tiptronic 2021, 2022
Loại xe: Sedan | Hộp số: automatic | Loại dẫn động: All wheel drive (4x4)
Audi A8 Long (D5, facelift 2021) 60 TFSI V8 (460 Hp) MHEV quattro tiptronic 2021, 2022
Loại xe: Sedan | Hộp số: automatic | Loại dẫn động: All wheel drive (4x4)
Audi A8 (D5, facelift 2021) 50 TDI V6 (286 Hp) MHEV quattro tiptronic 2021, 2022
Loại xe: Sedan | Hộp số: automatic | Loại dẫn động: All wheel drive (4x4)
Audi A8 (D5, facelift 2021) 55 TFSI V6 (340 Hp) MHEV quattro tiptronic 2021, 2022
Loại xe: Sedan | Hộp số: automatic | Loại dẫn động: All wheel drive (4x4)
Audi A8 (D5, facelift 2021) 60 TFSI V8 (460 Hp) MHEV quattro tiptronic 2021, 2022
Loại xe: Sedan | Hộp số: automatic | Loại dẫn động: All wheel drive (4x4)
Audi A8 Long (D5) 60 TFSI V8 (460 Hp) MHEV quattro tiptronic 2020, 2021
Loại xe: Sedan | Hộp số: automatic | Loại dẫn động: All wheel drive (4x4)
Audi A8 (D5) 60 TFSI V8 (460 Hp) MHEV quattro tiptronic 2020, 2021
Loại xe: Sedan | Hộp số: automatic | Loại dẫn động: All wheel drive (4x4)
Audi A8 (D5) 60 TFSI e (449 Hp) PHEV quattro tiptronic 2019, 2020, 2021
Loại xe: Sedan | Hộp số: automatic | Loại dẫn động: All wheel drive (4x4)
Audi A8 (D5) 60 TDI V8 (435 Hp) MHEV quattro tiptronic 2019, 2020
Loại xe: Sedan | Hộp số: automatic | Loại dẫn động: All wheel drive (4x4)