Tìm thấy 20 xe
Audi A8 Long (D4, 4H) 2.5 FSI V6 (204 Hp) tiptronic 2012, 2013
Loại xe: Sedan | Hộp số: | Loại dẫn động: Front wheel drive
Audi A8 Long (D4, 4H) 2.0 TFSI (245 Hp) Hybrid Tiptronic 2012, 2013
Loại xe: Sedan | Hộp số: 8 Tiptronic | Loại dẫn động: Front wheel drive
Audi A8 Long (D4, 4H) 2.5 FSI V6 (204 Hp) quattro Tiptronic 2012, 2013
Loại xe: Sedan | Hộp số: 8 Tiptronic | Loại dẫn động: Front wheel drive
Audi A8 Long (D4, 4H) 4.0 BiTFSI V8 (420 Hp) quattro Tiptronic 2012, 2013
Loại xe: Sedan | Hộp số: 8 Tiptronic | Loại dẫn động: All wheel drive (4x4)
Audi A8 (D4, 4H) 2.0 TFSI (245 Hp) Hybrid Tiptronic 2012, 2013
Loại xe: Sedan | Hộp số: 8 Tiptronic | Loại dẫn động: Front wheel drive
Audi A8 (D4, 4H) 4.0 TFSI V8 (420 Hp) quattro Tiptronic 2012, 2013
Loại xe: Sedan | Hộp số: 8 Tiptronic | Loại dẫn động: All wheel drive (4x4)
Audi A8 Long (D4, 4H) 6.3 FSI W12 (500 Hp) quattro Tiptronic 2011
Loại xe: Sedan | Hộp số: | Loại dẫn động: All wheel drive (4x4)
Audi A8 Long (D4, 4H) 6.3 FSI W12 (500 Hp) quattro Tiptronic 2011, 2012, 2013
Loại xe: Sedan | Hộp số: | Loại dẫn động: All wheel drive (4x4)
Audi A8 (D4, 4H) 3.0 TDI V6 (204 Hp) quattro Tiptronic 2011, 2012, 2013
Loại xe: Sedan | Hộp số: | Loại dẫn động: All wheel drive (4x4)
Audi A8 Long (D4, 4H) 6.3 W12 (500 Hp) quattro Tiptronic 2011, 2012, 2013
Loại xe: Sedan | Hộp số: 8 Tiptronic | Loại dẫn động: All wheel drive (4x4)
Audi A8 Long (D4, 4H) 3.0 TDI V6 (250 Hp) quattro Tiptronic 2010, 2011
Loại xe: Sedan | Hộp số: 8 Tiptronic | Loại dẫn động: All wheel drive (4x4)
Audi A8 Long (D4, 4H) 3.0 TFSI V6 (290 Hp) quattro Tiptronic 2010, 2011, 2012, 2013
Loại xe: Sedan | Hộp số: 8 Tiptronic | Loại dẫn động: All wheel drive (4x4)