Audi
Level: Luxury Vehicles Quốc gia: Germany Được thành lập: 1909-Present Người sáng lập: August Horch Trụ sở chính: Ingolstadt, Germany

Audi 100 Coupe S 1.9 (116 Hp) 1970, 1971
Loại xe: Coupe | Hộp số: 4 | Loại dẫn động: Front wheel drive
Audi 100 (C1) 1.8 (80 Hp) 1968, 1969, 1970, 1971
Loại xe: Sedan | Hộp số: 4 | Loại dẫn động: Front wheel drive
Audi 100 (C1) 1.8 (90 Hp) 1968, 1969, 1970, 1971
Loại xe: Sedan | Hộp số: 4 | Loại dẫn động: Front wheel drive
Audi 100 (C1) 1.8 LS (100 Hp) 1968, 1969, 1970, 1971
Loại xe: Sedan | Hộp số: 4 | Loại dẫn động: Front wheel drive
Audi NSU RO 80 1.0 (115 Hp) 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977
Loại xe: Sedan | Hộp số: manual | Loại dẫn động: Front wheel drive